OTWIERAMY INSTYTUCJE KULTURY
DLA GRUP WRAŻLIWYCH

przez wspólnotę doświadczeń do wspólnoty w kulturze

ROZWIJAMY GRUPY SAMOPOMOCOWE

Wspieramy powstawanie nowych grup poprzez pomoc w ustalaniu oczekiwań, celów, zasad oraz podziału ról uczestników grup samopomocowych oraz oferujemy superwizje dla liderek i liderów grup.

OFERUJEMY MIEJSCA NA SPOTKANIA

Zapewniamy bezpłatne, komfortowe i bezpieczne przestrzenie do spotkań dla nowych oraz już działających grup samopomocowych, czy kręgów wsparcia.

WSPIERAMY UCZESTNICTWO W KULTURZE

Zachęcamy do aktywnego życia kulturalnego poprzez korzystanie z istniejących programów lub inicjowanie własnych projektów kulturalnych.

POMAGAMY ZAKŁADAĆ KCS W INSTYTUCJACH

Współpracujemy z zainteresowanymi zespołami instytucji kultury (np. domy kultury, biblioteki, galerie, miejsca aktywności lokalnej) i pomagamy zakładać własne KCS-y.

GRUPY SAMOPOMOCOWE W KCS

poznaj grupy, które powstały i które wspieramy ramach naszego modelu samopomocy

GRUPA STARSZYZNY PLEMIENNEJ "JAZNÓW"

Grupa osób 55+, spotykająca się w Otwartym Jazdowie, aby wzajemnie rozwijać się, oswajać starość i realizować wspólne projekty kulturalne.

"PAUZA" Spotkania dla osób w okresie menopauzalnym

Najważniejsze dla nas jest regularne spotykanie się, którego celem jest wyzwalanie pozytywnej energii, wgląd we własne uczucia i praca nad spełnianiem marzeń, które długo leżały zapomniane.

GRUPA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Otwarta grupa wsparcia dla osób uchodzących przed wojną w Ukrainie. Grupa służy głównie możliwościom spotkania i dzielenia się wspólnymi trudnymi doświadczeniami. Prowadzona przez psycholożkę - uchodźczynię.

GRUPA MŁODYCH DOROSŁYCH PO KRYZYSIE PSYCHICZNYM

Młode osoby spotykające się na Jazdowie, aby wzajemnie służyć sobie wsparciem w codzienności, wygadać się i dzielić doświadczeniami oraz wspólnie organizować wyjścia i korzystać z warsztatów i wydarzeń kulturalnych

GRUPA DLA KOBIET UCHODŹCZYŃ

Grupa samopomocowa dla kobiet przybyłych do Polski z obszarów dotkniętych konfliktem lub prześladowaniami. Zainicjowana na Jazdowie przez Fundację "Ocalenie"

GRUPA "TROP"

Grupa Wsparcia TROP jest nieformalną organizacją utworzoną przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Grupa działa na rzecz własnych członków jak również wspierająco i rzeczniczo na rzecz osób w trakcie lub po kryzysach psychicznych.

Chcesz dowiedzieć się jak założyć KCS w swojej instytucji?

FORMULARZ KONTAKTOWY

Chcesz założyć nową grupę? Masz pomysł na działanie z nami?
Zostaw nam wiadomość!

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(